Legotillverkning

lego

Bomek´s nisch är att med skärande bearbetning tillverka bitar i serier om 10 till 1000 med vikter upp till 5kg till konkurrenskraftiga priser och med korta leveranstider. En specialité är bearbetning av komplexa komponenter i aluminium.Tillverkningen kan kompletteras/kombineras med svetsning och montage av tillverkade komponenter.

Inom svensk industri finns idag både breda och mycket varierade behov av olika kompetenser och tekniker, som alla samverkar vid tillverkning av en produkt. Målet är alltid att kunna erbjuda bästa möjliga resultat till bästa möjliga pris, vilket ofta innebär detta att en industriverkstad måste ta hjälp av andra företag inom vissa specifika områden där de själva saknar rätt kompetens eller personal.

I vår legotillverkning har vi stor kapacitet och kan ta fram det mesta på våra kunders begäran. Vi försöker alltid förnya och utveckla vår maskinpark och kringutrustning, vilket gör att våra resurser är stora. Och – inte minst – vi har personal som kan våra material och förstår att utnyttja våra maskiner på ett optimalt sätt.

Så om du söker en partner för legotillverkning – serier, enstaka eller specialdetaljer – tveka inte att kontakta oss!

Prototyptillverkning

Prototyptillverkning av: Legotillverkning och skyltmaterial
Framtagning av en prototyp är mycket viktigt inom de flesta branscher. Det här är en spännande process där man måste kombinera kunskap om design med rätt teknologi och rätt material.Vi är experter på prototyptillverkning och kan ta emot olika slags projekt. Du behöver heller inte ha en färdig ritning eller exakt kopia på den komponent som du vill ta fram då du samarbetar med ett företag som har rätt kunskap och erfarenhet av att producera prototyper.