CNC Bearbetning

cnc

Bearbetningen sker huvudsakligen i våra CNC-styrda maskiner, från enkla 2D-bearbetningar till komplexa program. Maskinparken servas kontinuerligt och vi använder oss av den senaste tekniken. Vi har kompetensutveckling löpande. Med CNC-bearbetning så programmerar man sin svarv, fräs eller press för att på ett effektivt och precist sätt får fram de detaljer och komponenter som man vill tillverka.

CNC-fräsning & CNC-svarvning

Numera så innebär CNC-fräsning och CNC-svarvning att man matar in sitt material i maskinen som med olika arbetsmoment kommer att få fram en färdig del. Den här arbetsprocessen kan upprepas hur många gånger som helst och pågå dygnet runt till det färdiga resultatet uppnås.